Договір публічної оферти

Договір публічної оферти  загальні положення

1.1. Справжня оферта є офіційною пропозицією «magazinno.com.ua», далі – «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, далі – «Договір», та розміщує публічну оферту (пропозицію) на офіційному інтернет-сайті Продавця «montakira.com (далі – «Інтернет-сайт»).

1.2. Моментом повного та безумовного прийняття Покупцем пропозиції продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на інтернет-сайті Продавця.


ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають такі значення:

* «Товар» - моделі, аксесуари, комплектуючі та супутні предмети;

* «Інтернет-магазин» - відповідно до Закону України «Про електронну комерцію», засіб для подання або реалізації товару, роботи чи послуги шляхом здійснення електронної угоди.

* «Продавець» - компанія, що реалізує товари, які представлені на Інтернет-сайті.

* «Покупець» - фізична особа, яка уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.

* «Замовлення» - вибір окремих позицій із переліку товарів, зазначених Покупцем під час розміщення замовлення та проведення оплати.


ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ


3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця товар, а Покупець зобов'язується сплатити та прийняти товар на умовах цього Договору.

Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, зокрема:


- Добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;

- Самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;

- оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;

- обробка та доставка замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.


ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ


4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений на Сайті Інтернет-магазину та наявний.

4.2. Кожна позиція може бути представлена ​​в замовлення у будь-якій кількості.

4.3. За відсутності товару на складі, Менеджер компанії зобов'язаний повідомити Покупця (по телефону або через електронну пошту).

4.4. За відсутності товару Покупець має право замінити його товаром аналогічної моделі, відмовитися від цього товару, анулювати замовлення.


ПОРЯДОК ОПЛАТИ ЗАМОВЛЕННЯ


5.1. Оплата провадиться за фактом отримання товару у відділенні транспортних компаній за готівковий розрахунок у гривнях.

5.2. При ненадходженні коштів Інтернет-магазин залишає за собою право анулювати замовлення.


УМОВИ ДОСТАВКИ ЗАМОВЛЕННЯ


6.1. Доставка товарів, придбаних в Інтернет-магазині, здійснюється до складу транспортних компаній, де здійснюється видача замовлень.

6.2. Разом із замовленням Покупцеві надаються документи згідно із законодавством України.


ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН


7.1. Продавець має право:


- в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору.


7.2. Покупець зобов'язаний:


- своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього договору.


7.3. Покупець має право:


- оформити замовлення в Інтернет-магазині;

- оформити електронний договір;

- вимагати від продавця виконання умов цього Договору.


ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН


8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору у порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.

8.2. Продавець не несе відповідальності за:


- Змінений виробником зовнішній вигляд Товару;

- за незначну невідповідність колірної гами товару може відрізнятися від оригіналу товару виключно через різну колірну передачу моніторів персональних комп'ютерів окремих моделей;

- за зміст та достовірність інформації, наданої Покупцем під час оформлення замовлення;

- за затримку та перебої у наданні послуг (обробки замовлення та доставки товару), що відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;

- за протиправні незаконні дії, вчинені Покупцем за допомогою цього доступу до мережі Інтернет;

8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під її логіном перебувала інша особа) особам або їхньому майну, юридичним особам, державі або моральним принципам моральності.

8.4. У разі настання обставин непереборної сили сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачуваний характер, що виключають або об'єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити та запобігти розумним способам.

8.5. Сторони докладають максимум зусиль для вирішення будь-яких суперечностей виключно шляхом переговорів.


ІНШІ УМОВИ


9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови